Dorpsstraat 30a, 6681 BN Bemmel - T: 0481 461624

Fysiotherapie

Fysiotherapie

Behalve voor algemene fysiotherapie voor het behandelen van b.v. nek- en schouderklachten, rugklachten, loopproblemen enz. kunt u bij ons ook terecht voor meer gespecialiseerde fysiotherapie.

Oncologische fysiotherapie

Fysiotherapie bij oncologie richt zich op de begeleiding en behandeling van mensen met kanker, zowel wat betreft de gevolgen van de ziekte zelf als van de medische behandelingen (operatie, chemotherapie, radiotherapie en hormoontherapie).

In De Loods werken wij multidisciplinair gericht op oncologiepatiënten. Hierbij zijn een fysiotherapeut, een oedeemtherapeut en een diëtiste betrokken. Ook bieden wij oncofit, een speciaal oefenprogramma, toegespitst op kankerpatienten. Bovendien werken wij nauw samen met andere eerstelijns zorgaanbieders, zoals huisartsen en een psycholoog.

Motorische revalidatie

CVA of beroerte

Jaarlijks worden er ongeveer 30.000 patiënten in het ziekenhuis opgenomen met een beroerte of met een moeilijke naam: Cerebro Vasculair Accident, afgekort CVA. Een CVA kan ontstaan door een verstopt bloedvat (bloedpropje) of (minder vaak) door een bloeding in de hersenen. Een CVA kan veel verschillende gevolgen hebben op het dagelijks functioneren.

Gevolgen

Het meest opvallend zijn de verlammingsverschijnselen die vaak aan één lichaamshelft zichtbaar zijn. Minder zichtbare maar wel even belangrijke problemen kunnen optreden in het denken, het waarnemen, het voelen en het gedrag. Ook dit moet naast het bewegingsprobleem aandacht krijgen en goed begeleid worden. Om een  verantwoorde zorg te bieden aan cliënten met een CVA moet de fysiotherapeut zich specialiseren op dit terrein.

Fysiotherapeutische behandeling: motorische revalidatie

De fysiotherapeutische behandeling van de CVA-patiënt richt zich op de bewegingen en op de besturing hiervan door het zenuwstelsel en de spieren. Dit wordt ook wel de bewegingscontrole genoemd.

Bewegingen vinden altijd plaats tijdens een wisselwerking tussen de persoon,  de omgeving en de taak. Bij gezonde mensen verloopt dit bewegen moeiteloos en  bijna automatisch. Een patiënt met een beroerte zal veel handelingen opnieuw moeten aanleren. Voordat de behandeling start zal een gericht en specifiek onderzoek plaatsvinden op basis van verwijsgegevens (meestal van het ziekenhuis of de revalidatiekliniek), de voorgeschiedenis en het lichamelijk onderzoek. Voortvloeiend uit dit onderzoek wordt een analyse gemaakt en een behandelplan met doelen opgesteld waarbij de hulpvraag en de mogelijkheden van de patiënt het voornaamste uitgangspunt vormen.