Dorpsstraat 30a, 6681 BN Bemmel - T: 0481 461624

Geriatrie fysiotherapie

Geriatriefysiotherapie richt zich op ouderen:

- met een verhoogde kwetsbaarheid en (dreigende) vermindering van de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen.

- met geriatrische problemen zoals vallen, verwardheid en duizeligheid.

- waarbij lichamelijke, mentale en sociale problemen aanwezig zijn (verlies van een dierbare, verhuizing, enz.).

- met aandoeningen die veel voorkomen op hogere leeftijd (artrose, osteoporose, aderverkalking, slecht zien).

- die meerdere aandoeningen tegelijk hebben en die elkaar (negatief) beïnvloeden zoals bv overgewicht met suikerziekte.

- na een ziekenhuisopname (bv na een operatie) waarbij thuis verder gerevalideerd moet worden. 

- die uit zichzelf te weinig tot bewegen komen of niet weten hoe en hoeveel zij moeten bewegen.

  De hulp die u krijgt bestaat uit: 

- oefenen/opnieuw leren van vaardigheden die nodig zijn voor het dagelijks leven.

- verbeteren van de fitheid door het oefenen van lenigheid, spierkracht en het uithoudingsvermogen.

- verbeteren van de balans door speciale opdrachten en veilige oefeningen gericht op vallen en duizeligheid.

- pijnverminderende interventies.

- begeleiding, ondersteuning, advisering vaak in samenwerking met hulpverleners binnen en buiten de praktijk en in  netwerken.

 Aandoeningen en ziektebeelden:

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme, Multiple Sclerose, Cerebro Vasculair Accident (CVA), Alzheimer en andere dementiële beelden, Neuropathieën.

Osteopenie en osteoporose (beginnende en gevorderde botontkalking),   artrose (verlies aan hoeveelheid en kwaliteit van kraakbeen in gewrichten), sarcopenie (vermindering van spierweefsel bij veroudering) en verschillende bindweefselaandoeningen (reuma, fibromyalgie, enz.).

 Netwerken:

Aangesloten bij ParkinsonNet en MS zorg Nederland.