Dorpsstraat 30a, 6681 BN Bemmel - T: 0481 461624

Geriatrie fysiotherapie

Geriatriefysiotherapie richt zich op ouderen:

- met een verhoogde kwetsbaarheid en (dreigende) vermindering van de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen

- met geriatrische problemen zoals vallen, verwardheid en duizeligheid

- waarbij lichamelijke, mentale en sociale problemen aanwezig zijn (verlies van een dierbare, verhuizing, enz.)

- met aandoeningen die veel voorkomen op hogere leeftijd (artrose, osteoporose, aderverkalking, slecht zien)

- die meerdere aandoeningen tegelijk hebben en die elkaar (negatief) beïnvloeden zoals bv overgewicht met suikerziekte

- na een ziekenhuisopname waarbij thuis verder gerevalideerd moet worden 

- die uit zichzelf te weinig tot bewegen komen of niet weten hoe en hoeveel zij moeten bewegen

  De hulp die u krijgt bestaat uit: 

- oefenen/opnieuw leren van vaardigheden die nodig zijn voor het dagelijks leven.

- verbeteren van de fitheid door het oefenen van lenigheid, spierkracht en het uithoudingsvermogen.

- verbeteren van de balans door speciale opdrachten en veilige oefeningen gericht op vallen en duizeligheid

- begeleiding, ondersteuning, advisering vaak in samenwerking met hulpverleners binnen en buiten de praktijk en in netwerken

 Welke aandoeningen en ziektebeelden:

 - Geriatrische aandoeningen en ziektebeelden (aangesloten bij Netwerk Geriatriefysiotherapie Nijmegen)

 - Neurologische aandoeningen: Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme (aangesloten bij ParkinsonNet), Multiple Sclerose, (aangesloten bij MS  zorg Nederland), Cerebro Vasculaire Accident (CVA) (aangesloten bij CVA-netwerk Nijmegen)  Ziekte van Alzheimer en andere dementiële beelden, Neuropathieën (beweeg/gevoelsaandoeningen van zenuwen in armen en benen bij spierziekten, suikerziekte, enz)  

- Ziekten van het bewegingsapparaat: Osteopenie en osteoporose (beginnende en gevorderde botontkalking), artrose (verlies aan hoeveelheid en kwaliteit van kraakbeen in gewrichten) en spier/bindweefselaandoeningen