Dorpsstraat 30a, 6681 BN Bemmel - T: 0481 461624

Klachtenregeling

Fysiotherapie

De fysiotherapeuten van de Loods zullen hun vak zo goed mogelijk uitvoeren. Heeft u echter toch een klacht over de behandeling of over de wijze waarop de fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed dat u dit kenbaar maakt. Dit is allereerst voor uzelf belangrijk maar ook voor de fysiotherapeut die u behandelt.

U kunt als volgt handelen:

1. U kunt een gesprek aangaan met uw fysiotherapeut. Dit is voor uzelf en de fysiotherapeut het meest waardevol omdat u zo direct tot een oplossing kunt komen. Uiteraard kunt u overwegen om een familielid of iemand uit uw vriendenkring mee te vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.

2. Mocht u dit niet willen of een gesprek is onvoldoende, dan kunt u contact opnemen met de praktijkeigenaar Michiel Zeydner (0481-461624) voor verder overleg.

3. Ook kunt u direct contact opnemen met het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en een bemiddelingsgesprek aanvragen. Een informatiebrochure over de officiële klachtenregeling bevindt zich in het folderrek in de wachtruimte van de praktijk. In deze folder worden drie instanties genoemd waarbij u uw klacht kunt deponeren.

Tenslotte

Heeft u klachten van andere aard, bijvoorbeeld over een rekening, dan kunt u terecht bij de praktijkeigenaar of bij Vera van Riet.